Etusivu          Esittely          Hoitomenetelmiä         Sairauksien hoidon luettelo       Ravitsemusterapeutti  
 
Luontaisterapeutti / Lääkärin vastaanotto                Luontaishoito              Luontaishoidot

Polyneuropatian hoito

Täydentävillä tai vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan yleensä kaikkia niin sanotun koululääketieteen ulkopuolisia hoitomuotoja. Kuitenkin lähes kolmannes amerikkalaisista ja puolet eurooppalaisista turvautuvat täydentävään hoitoon, ja ala kasvaa koko ajan. Tiettyjä sairauksia potevat näyttävät olevat erityisen alttiita hakeutumaan täydentäviin hoitoihin.

Nivelreumapotilaista yli 90% ja syöpäpotilaistakin jopa yli 80% on etsinyt helpotusta täydentävistä hoitomuodoista. Englannissa lähes neljännes potilaista oli käynyt viime vuoden aikana vaihtoehtoista hoitoa antavalla terapeutilla. 75% näistä ilmoitti vaivojensa helpottuneen hoidon tuloksena, ja 83% tunsi kokonaisterveydentilansa kohentuneen.

Yleisimmät syyt uuden hoidon kokeilemiseen on pitkittynyt terveysongelma, tyytymättömyys tavanomaisen hoidon tuloksiin sekä luottamus vaihtoehtoisen lääketieteen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Omat kokemukseni ovat yllä mainittujen raporttien suuntaisia. Valtaosa hoitoon hakeutuvista potilaistani ei ole kokenut saaneensa riittävää apua aikaisemmista hoidoista.

Omassa työssäni yhdistän eri hoitomuotoja: akupunktio, softlaser-, magneetti- ja kuppausterapia sekä ravitsemus – lääkekasvi- ja antioksidanttiterapia, myös lämpöhoitoa ja kuntoutusta minun ohjeiden mukaan.

Akupunktio on ikivanha kiinalainen hoitomuoto, jossa pistetään neuloja tarkoin määriteltyihin kehon kohtiin. Moderni tiede selittää asian niin, että akupunktio stimuloi hermojärjestelmää mikä taas parantaa elimistön toimintaa. Sitä voi tehdä myös softlaser-akupunktiona, jossa neulojen sijaan käytetään lasersädettä.

Länsimaisen lääketieteen edustajat ovat käyttäneet kuivakuppausta vuosisatojen ajan monenlaisten sairauksien hoidossa. Ilmeisesti kuppaus kohentaa nopeasti vastustuskykyä ja auttaa sisäelimin toimintaa. Nämä mekanismit selittäisivät, miksi kuivakuppauksesta näyttää olevan hyötyä monien erilaisten vaivojen hoidossa.

Viime vuosikymmeninä on tutkittu magneettiterapian mahdollisuuksia erilaisten vaivojen hoidossa ja tutkimuksissa on todettu, että pulsoiva magneettiterapia on tehokkaasti parantaa solujen aineenvaihdunta.

Oikein koostettu ruokavalio on olennainen osa terveyden ylläpitämistä. Jokaiselle kirjoitan yksilöllisesti ravitsemusterapia ohjeita. Myöskin probioottinen hoitoa otan huomioon. Probioottisella hoidolla pyritään tervehdyttämään suolibakteeristo. Sen hyvinvointi on erittäin tärkeää koko terveydelle ja siksi oleellinen osa hoitoprosessia.

Probioottisesta hoidosta on runsaasti sen tehon osoittavia tutkimuksia, ja viime aikoina lääketiede onkin alkanut tunnustaa hoidon edut. Probioottihoitoa on kuitenkin alusta lähtien tuettava terveellisellä ruokavaliolla ja antioksidanteilla.

Yhdistämällä länsimaisen ja j itämaisen lääketieteen opit on mahdollista selvittää oireiden keskinäinen yhteys ja sairauksien alkusyy ja antaa oikeaa hoitoa. Joskus tarvitaan lisätutkimuksia. Ne auttavat tekemään oikeita johtohoitosuunnitelmia. Selitän potilaalle minkälaisia hoitoja annan, miksi ja millaista vaikutusta voi odottaa. Usein tarjoan kirjallisuutta luettavaksi.

Yhdistämällä erilaisia hoitoja taatan paras lopputulos, sillä erilaiset hoidot täydentävät toisiaan ja tehostavat hoitojen vaikutusta. Hoitoni normalisoi sisäelinten, rauhasten ja hermoston toimintaa ja kohentaa tehokkaasti vastustuskykyä ja se parantaa erilaisia tauteja ja vaivoja.

 

 

Etusivu          Esittely          Hoitomenetelmiä         Sairauksien hoidon luettelo       Ravitsemusterapeutti  
 
Luontaisterapeutti / Lääkärin vastaanotto                Luontaishoito              Luontaishoidot